ESG reporting; ‘nice to have’ becomes ‘need to have’

Denk je dat transparantie over duurzaamheid een keuze is? Dacht het niet. Zowel regelgevende instanties, overheidsorganisaties als financiële instellingen (bijvoorbeeld banken) zullen je er, zelfs letterlijk, voor laten betalen als je dat niet doet. In dit artikel lees je waarom het zo belangrijk is om jouw organisatie nu voor te bereiden op ESG-reporting en niet morgen en zeker niet volgende week!

AUTHOR
Remy Cornet

See what we do and learn more about working together.

Een rapport over de impact op environmental, social en governance niveau
ESG-reporting is een binnenkort verplichte rapportage voor organisaties om te rapporteren over de impact op Environmental, Social and Governance niveau. Momenteel doen sommige foodserviceorganisaties dit al vanuit intrinsieke motivatie. In dit artikel bespreken we voor welke organisaties ESG-reporting verplicht wordt en zo niet, waarom je vandaag nog in actie moet komen om jouw organisatie hierop voor te bereiden.

ESG-reporting wordt grotendeels verplicht vanaf 2024
ESG-reporting wordt vanaf 2024 verplicht voor de volgende organisaties[1]:

  • Organisaties met 250 of meer werknemers.
  • Organisaties met een omzet van ten minste 20 miljoen euro.
  • Organisaties met een balanstotaal van 40 miljoen euro.

Regelgevende instanties zoals de Europese Gemeenschappen en de nationale regeringen dringen aan op snelle regelgeving met betrekking tot verplichte rapportage en gebruiken de financiële sector als hefboom om naleving of niet-naleving te belonen of te bestraffen door differentiatie van de rentetarieven op basis van ESG-vereisten.

Behoor je niet tot bovenstaande organisaties? Dan moedigen wij jou toch aan om ESG te rapporteren vanwege de voordelen die het biedt. Deze worden hieronder beschreven:

Transparantie leidt tot klantenbinding
Ten eerste is er vraag vanuit de consument. Uit een recente studie van Label Insight bleek bijvoorbeeld dat 94% van de consumenten meer loyaliteit toont wanneer een merk transparantie toont en 73% van de consumenten is bereid meer te betalen voor producten die hieraan voldoen (Label Insight, 2023). Wanneer een organisatie dus stappen zet in ESG-reporting, komt dat de reputatie ten goede en trekt het consumenten aan die waarde hechten aan duurzaamheid.

Transparantie leidt tot voorkeursposities
Is het niet de financiële sector die naleving beloont, dan zijn er genoeg andere gelegenheden waarbij je een voorkeurspositie wilt hebben bij het aanvragen van vergunningen, deelname aan aanbestedingen (bijvoorbeeld catering) of pogingen om deel te nemen aan vastgoedprojecten waarvan de eigenaar/beheerder een duidelijke visie heeft op duurzaamheid en de daarmee samenhangende transparantie.

Transparantie leidt tot een bewustere organisatie
Daarnaast draagt ESG-reporting ook bij tot een bewustere organisatie. Rapportage kan bijvoorbeeld helpen bij het identificeren van verbeterpunten en het verminderen van de milieueffecten. Dit omvat rapportage over afval, waterverbruik en impact op de ecologische voetafdruk. Door hier inzicht in te hebben kunnen doelen worden gesteld, en dit kan op termijn ook kosten besparen (Zantinge, 2021).

Transparantie leidt tot loyaliteit van werknemers
Over de impact op de samenleving moet ook worden gerapporteerd. Dit omvat arbeidsomstandigheden, gelijkheid, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en de gevolgen daarvan. Door transparant te zijn, kunnen verbeterpunten worden geïdentificeerd, wat kan leiden tot meer tevreden werknemers. Ook zijn ESG-prestaties enorm belangrijk voor het aantrekken en behouden van talent (Mclennan, 2022). Uit onderzoek van KPMG blijkt dat het ESG-beleid van organisaties voor ongeveer de helft van de werkenden een rol speelt bij de baan die zij kiezen. Vooral jongere generaties vinden het van doorslaggevend belang bij hun keuze. Een op de vijf ondervraagden zegt zelfs ooit voor een baan te hebben bedankt omdat de organisatie niet duurzaam genoeg was. Dit zijn de zogenaamde Climate Quitters (McCalla-Leacy, 2023).

Tijd om te bewegen
Of je nu intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd bent voor duurzaamheid. Iedereen zal in beweging moeten komen. Het wordt dus snel belangrijk om transparante data te hebben, doelen te stellen en een pragmatisch actieplan te hebben. Als F&B strategen en conceptontwikkelaars kunnen wij jou helpen bij duurzame F&B oplossingen en het operationaliseren van een duurzame strategie. Dat doen we op een pragmatische en transparante manier. Neem contact met ons op wanneer je hulp nodig hebt bij jouw transitie. Neem deel aan Sustainable Food Route.

NEXT NEWS