Culinaire Food Concepten

De ontwikkeling van een food concept brengt je alle facetten die je nodig hebt bij de opstart, de uitrol en het behoud van een foodconcept.

Globaal gezien zien we food concept ontwikkeling als een alomvattend systeem waar alle facetten uit ons vak in terug komen zodat we het concept echt van de grond krijgen, waar we ons committeren het culinair proces en het opzetten/behouden van standaarden. De standaard van de concept prestatie wordt behaald door operationele uitmuntendheid. Vanuit een solide concept creatie, volledig uitontwikkelde receptuur en testruns zorgen we ervoor dat dit doel werkelijkheid wordt en daarmee het concept werkbaar maakt.

We volgen strikt projectfases vanuit ons eigen We Design Food projectplan. Zo creëren en leveren we snel en grondig. Hiermee garanderen we kwaliteit van werken, een juiste strategie en juiste focusgebieden. Een logische manier van werken geeft inzicht in het proces en zorgt voor logica in opeenvolgende stappen. Zo kunnen we beloftes waarmaken en inzicht geven in elke stap binnen het project, en het belang daarvan aangeven en staven.  

Teamwork

Natuurlijk beseffen we dat er, om een concept live te krijgen, ook behoefte kan zijn aan financiële expertise, locatiescouting, een architect en technische (keuken)tekeningen. Daarom zijn we gewend aan het werken met deze andere en aanvullende expertises vanuit projectgroepen of interne projectteams, die gevormd worden vanuit professionals uit het veld.

We zijn ervan overtuigd dat, zeker met de huidige explosie en schaalvergroting van de vraag naar food, food concepten en de gewenste supply chain (in Horeca, foodservice, algemene food-voorzieningen binnen sectoren en personeelscatering), het opereren binnen je specialisme de toekomst is. We zijn in staat om aan te sluiten, op te gaan of een dergelijk team van specialisten te creëren. 

Menu engineering

Menu engineering volgt na het opleveren van een foodconcept, of dient als start van een project om een eerste analyse te kunnen maken van de prestaties van een concept. Gebaseerd op data, marges en receptuur zien we hoe het menu presteert en we structureren het menu door de gerechten te rangschikken (stars, dogs, plowhorse enz.). Gerechten kunnen namelijk goed verkopen, maar zo weinig marge genereren door bijv. een grote mise en place belasting in uren, dat het toch verstandig is eraan te sleutelen, of de afweging te maken om halffabricaten in te kopen (zelfs a.d.h.v. eigen receptuur). De uitkomst van het engineering proces is een duidelijke visie op de prestatie, de verdere ontwikkeling en een algemene toekomstvisie c.q. strategie. We toetsen deze drie uitkomsten natuurlijk altijd aan de propositie, het merk en de doelgroep en ontwikkelen binnen die kaders. De structuur van de menukaart moet logisch voelen en goede communicatie moet focus geven op de juiste gerechten en combinaties. 

Menu engineering volgt na het opleveren van een foodconcept, of dient als start van een project om een eerste analyse te kunnen maken van de prestaties van een concept. 

Met goede menu engineering, gebaseerd op exacte receptuur en betrouwbare data, zijn wij ervan overtuigd dat er zeer snel een goed food aanbod gecreëerd kan worden met uitstekende resultaten. De juiste data verkrijgen en genereren vergt soms wat geduld en training, maar met de juiste indeling van die data en een duidelijke interpretatie krijgt een klant wat het nodig heeft: een data gestuurde beslissing gebaseerd op feiten.  

See what food design can
do for your business