Sustainable Food Route

Er wordt als foodservice brand of organisatie steeds meer transparantie en een positieve bijdrage aan het milieu verwacht. Zowel door de interne als externe stakeholders.

De vraag is niet meer of je hier rekening mee houdt in je bedrijfsvoering maar hoe. Het gaat niet meer over wat het kost als je op pad gaat maar meer over wat het je kost als je niets doet en nog beter wat het je oplevert. De omgeving verandert snel, zowel consument als concurrentie. Duurzaamheid kan echter zo complex zijn, dat we door de bomen het bos niet meer zien. Het wordt te snel gezien als een groot en omvattend project. Onze boodschap is, ga gewoon op pad en neem simpele pragmatische stappen, in plaats van aan te hikken tegen grote drempels. Weet waar je staat, zet realistische doelen, weet wat je stakeholders van je verwachten en wellicht het belangrijkste; wees vocaal en transparant. 

Wij helpen foodservice brands en organisaties graag om op een holistische, realistische en met name pragmatische manier te verduurzamen en te starten op deze belangrijke reis. Een op maat gemaakte Sustainable Food Route, met pragmatische en concrete korte en lange termijn doelstellingen, vertaald naar de impact op propositie, systemen, processen en organisatie. De Sustainable Food Route is een gezamenlijk initiatief van Conceptional & We Design Food. 

DISCIPLINES

Sustainable business
Consultancy

SECTOR

AUTHOR
Louis Meisen

See what we do and learn more about working together.

Wat we doen in het kort.

Het is een holistische en voornamelijk pragmatische route

  1. We maken het meetbaar en doen een eerste nulmeting
  2. We maken inzichtelijk wat de houding, verwachtingen en verwacht gedrag zijn van alle stakeholders, inclusief zaken als prijsstrategie. Dit doen doen we voor de eindgebruiker, medewerker, opdrachtgever en overige stakeholders
  3. We geven inzicht in hoe de (relevante) markt zich ontwikkeld m.b.t. het thema duurzaamheid (spelers, overheid, concurrenten)
  4. We duiden welke regeldruk van toepassing is, dan wel wordt
  5. We schrijven hier beleid op
  6. We vertalen dit beleid naar SMART doelstellingen op het gebied van receptuur / menu en productie/keuken-proces
  7. We vertalen dit naar impact op de organisatie, systemen (data-vastlegging dashboards, rapportage), processen en recepturen.
  8. We ondersteunen in de juiste communicatie-strategie zowel intern als extern. Zorgen voor transparantie, de juiste tone of voice en touchpoints (o.a. design, materialen, shortcopy)

 

"Sluit je aan bij de Sustainable Food Route, samen komen we in beweging."

Meer weten? Download hier de brochure!

NEXT CASE

SEE WHAT FOOD DESIGN CAN DO FOR YOUR BUSINESS

Learn more